Intervjuer med utexaminerade tekniska fysiker

Niemand Marek

Porträtt Niemand Marek

Arbetar idag på Volvo Powertrains Produktplanering med frågor relaterade mestadels till motorns och växellådans elektroniska styrsystem. Arbetsuppgifterna varierar en hel del: identifiera och analysera krav på framtida H/W och S/W, översätta dessa i funktionsbeskrivningar, framställa beslutsunderlag, starta upp projekt, osv. Dessutom hanterar jag även diagnos och eftermarknadsfrågor.

Arbetet sker globalt i och med att vi levererar produkter till hela Volvo-koncernen. Jag får arbeta i nära samarbete med kollegor i USA och Frankrike.

Det är min 9:e tjänst sedan 1979 då jag började min bana på Hållfasthetslabbet. Efter 6 år där började jag arbeta med motorns styrsystem, så småningom som chef för avdelningen. 1998 fick jag tillfälle att arbeta 2 år i Brasilien.

Efter hemkomsten började jag min bana som produktplanerare. Teknisk Fysik utgjorde en mycket bra, bred grund som möjliggjorde för mig att arbeta inom olika områden: Hållf -> elektronik -> mjukvara -> tekniska/ekonomiska analyser. Detta med Reaktorfysik som specialité från Chalmers! Ett levande bevis på att en teknisk fysiker har alla dörrar öppna framför sig.

Claes Ödman

Porträtt Claes Ödman

När detta skrivs flyttar jag just hem från Singapore för att se över hur Ericsson bättre kan formera sig för att hantera marknaden för vad vi kallar slutanvändartjänster. Detta innefattar video-, meddelande-, musik-, betaltjänster; allt som ligger utanför den traditionella rösttelefonin. När vi nu har både fast och mobilt bredband mer och mer tillgängligt blir denna typ av tjänster allt viktigare för hela telekomindustrin.

Mitt uppdrag rör allt från marknadsfrågor, till hur vi driver teknikutveckling, och är inte ovanligt för en teknisk fysiker som kommit in i en generalistkarriär.

Efter jag lämnade Chalmers 1990 kom jag ganska snabbt att jobba med Systemförsäljning, först på Saab Combitech och sedan på Ericsson. Att sälja stora komplexa system handlar mycket om problemlösning, något som tiden på F definitivt fostrat mig och mina studiekamrater i. Den solida och breda teknikkunskap som jag fick på F har gjort det enklare för mig att ta till mig nya utmaningar. Tillsammans med en nyfikenhet som jag tycker utbildningen stödde och utvecklade, så blev det en kombination som passat mig väldigt väl.

1998 flyttade jag till Taiwan för Ericsson, och 2001 blev jag ansvarig för all Ericssons verksamhet i Singapore. Nu flyttar jag hem till Sverige med en solid erfarenhet av de spännande marknaderna i Asien.

Ulf Söderwall

Porträtt Ulf Söderwall

Nanotekniklaboratoriet vid MC2, (Mikroteknologi och Nanovetenskap) på Chalmers, är ett av världens främsta Nanoteknologilaboratorier. Det finns 6 forskningsavdelningar och ungefär 180 anställda. En av dem är Ulf Södervall som är verksam i gruppen som sköter den tekniska utrustningen, utbildar nya användare samt utför processutveckling för forskare och doktorander.

Ulf började sin karriär på teknisk fysik på Chalmers i slutet på 1970-talet och fick via sitt exjobb på ASEA i Västerås in en fot i forskningsvärlden. Examensarbetet var ett samarbete med en forskningsgrupp på teknisk fysik och handlade bland annat om materialkarakterisering med hjälp av masspektrometer (Sekundärjonmassspektrometri-SIMS) och processning av halvledar-material. Ulf fattade tycke för detta område och fortsatte som doktorand. Han kombinerade doktorandjobbet med en forskningsingenjörs-tjänst som gick ut på att utföra uppdragsanalyser till olika företag. Forskningsprojektet handlade om defekter i halvledare, diffusion och materialkarakterisering.

Ulf disputerade 1991 och har sedan dess fortsatt med forskning vid Chalmers. Så småningom blev han ansvarig för labbet och arbetsuppgifterna inkluderade nu även exempelvis marknadsföring och ekonomi. År 2003 övergick Ulf till MC2-institutionen för att börja utbilda nya användare av renrummet och slutade då att bedriva egen forskning.

Där är han fortfarande kvar och har nyligen blivit utsedd till koordinator för ett EU-projekt (MC2ACCESS) som ska öppna upp labbet och finansiera arbetet för användare från andra EU-länder; som skall vara forskare vid universitet, institut eller företag (SME). Ulf bedriver också undervisning i vissa doktorand-kurser inom processningsteknik.

Att Ulf från början bestämde sig för att utbilda sig till civilingenjör var mest bara en slump. Han var intresserad av naturvetenskap, men även av matematik och började därför sin bana med att läsa matematik på Göteborgs Universitet under en termin. Sedan flyttade han vidare till Teknisk Fysik, där flera av hans gamla klasskamrater från Örebro gick.

Han tycker att utbildningen var bra mycket på grund av att den är väldigt bred, även om man sedan i arbetslivet kanske inte får praktisk nytta i detalj av precis alla kurser. Framförallt tycker han att utbildningen har gjort det lätt att generellt sätta sig in i nya problemställningar, oberoende av ämnesområde, vilket är viktigt om man vill jobba med forskning och utveckling både vid universitet och på företag.

Johan Bergquist

Porträtt Johan Bergquist

Jag jobbar idag för Nokia Research Center i Tokyo med att utveckla ny teknik till framtidens displayer till bl a mobiltelefoner. Under studietiden blev jag intresserad av kvantoptik och det ledde till att jag valde att göra mitt exjobb inom det området.

Jag hamnade på Canon research center i Atsugi, Japan. Efter det åkte jag hem till Sverige igen för en forskarutbildning i tillämpad fysik på Chalmers. Jag kände under den tiden att jag ville tillbaka till Japan eftersom jag trivdes bra med kulturen och livet där.

Efter ett år på University of Electro-Communications i Tokyo började jag arbeta för ett program finansierat av amerikanska Defence Advanced Research Project Agency, där jag fick arbeta med analys av displayteknik och industri i Asien. Genom kontakter fick jag senare min nuvarande anställning på Nokia Research Center.