FREK - Fysiks Rekryteringsgrupp

Vi som är med i Fysiks Rekryteringsgrupp är vana att svara på frågor. Det är vi som är med och representerar Chalmers på olika mässor och besöksdagar. I gruppen finns det studenter från samtliga årskurser på grundutbildningen. Om du har någon fråga är det självklart att du ska skicka ett mail till oss.

frek@ftek.chalmers.se