Mastersprogram På Chalmers

De studenter som är inskrivna 2004 och senare kommer att gå 4:e och 5:e åren på ett masterprogram. Man får då en internationell titel som används i engelspråkiga länder som motsvarar ungefär en svensk civilingenjörsexamen.

Varje masterprogram täcker 120 hp och i dessa ingår ett examensarbete.

För att få söka till ett mastersprogram måste man vara behörig. Behörigheten beror på vilka kurser man har läst under de första tre åren. Det går alltså inte att välja helt fritt bland alla mastersprogram på Chalmers. Däremot går det att läsa kompletterande kurser för att få behörighet.

En lista över alla mastersprogram som är valbara för de som har studerat tre år på Teknisk fysik finns här.

En lista över alla mastersprogram som är valbara för de som har studerat tre år på Teknisk matematik finns här.

En lista över alla mastersprogram på Chalmers finns här.