Studentintervjuer

  • Namn: Gustav Ljungqvist
  • Ålder: 21 år
  • Årskurs: 3

Vad var det som lockade dig till att börja läsa TM?

En kombination av lite olika orsaker. Dels kände jag att jag ville läsa något utmanande, och gärna någon bred linje. Jag valde mellan TM, F eller Matematiklinjen på GU. F föll bort då jag tycker att fysik helt enkelt är lite tråkigare än matte, och den sista föll bort då den civilingenjörsexamen som TM ger kändes lockande.

På TM är valfriheten av olika kurser stor, vad tycker du om denna valfriheten?

Jag tycker det är väldigt positivt. Det ger en möjlighet att specialisera sig på ett område eller få en bredare kunskapsbas, och man kan läsa mer av det man tycker är roligt.

Hur har du gjort dina val av kurser, och vad har varit den största bidragande orsaken till dina val?

Jag gillar att läsa kurser från flera olika områden, omväxling förnöjer som man brukar säga. Man väljer givetvis fortsättningskurser på de områden man tycker var roliga att läsa grundkurser i, och jag har även influerats en hel del utav att ha pratat med studenter i högre årskurser som läst de olika kurserna.

Vilken kurs tycker du har varit bäst hittils på din utbildning?

Det är svårt att säga, men statistisk databehandling som man läser i trean på TM var intressant, rolig och lärorik. Jag gillade även optioner och matematik samt termodynamik i årskurs två.

Hur går tankarna inför stundande Master-val?

Jag lutar i nuläget helt klart åt att välja engineering mathematics. Jag är väldigt nöjd med kursinnehållet under de tre första åren på TM och engineering mathematics känns som en ganska rak fortsättning på det. Att det är en del gemensamt mellan de tre första åren på TM och de två åren på engineering mathematics gör ju även att man som TM-student redan läst en del av de obligatoriska kurserna på e.m., vilket leder till ytterligare ökad valfrihet bland kurserna.

Vart ser du dig själv om 5 år?

Om 5 år ser jag mig själv i arbetslivet, förhoppningsvis anställd i en position där jag kan påverka och utveckla min omvärld.

Louise
  • Namn: Louise Anderson
  • Årskurs: Doktorand

Jag doktorerar inom fundametal fysik, på institutionen för fundamental fysik rättrare sagt. Och har gjort det nu lite mer än ett år. Forskningen inom fundamental fysik syftar till att försöka förstå universum på det mest grundläggande sättet, att försöka förstå universums uppkomst, svarta hål, elementarpartiklarna, atomens beståndsdelar. Min forskning ligger inom teoretisk elementarpartikelfysik. Och handlar om något som heter supersymmetriska Jung-Mills teorier. Det kanske man inte har hört talas om särskilt mycket, är ett relativt stort forskningsfält, nära anknytet till strängteori. Det är ett sätt att liksom studera vissa aspekter av strängteori.

Det är väldigt roligt att forska. Det är en stor omställning. Det är lite lätt hatkärlek, man går i djup förtvivlan när man inser att det man jobbat på de senaste två månaderna är fullständigt felaktigt, och sen så blir det fulständig eufori när man sen hittar felet och räknar rätt. Det är en fantastisk känsla som det inte går att slå riktigt. Det är liksom två steg fram och ett steg tillbaka hela tiden. Det gäller att inse att det är en normal process och inte bli knäckt av de misslyckanden som kommer. Det är så utvecklingen går framåt, gör man aldrig fel någonstans... hade det varit lätt så hade någon redan gjort det. Och gör man inte fel så lär man sig inte. Eftersom man inte vet hur det ser ut, och ingen vet hur det ser ut, så är det väldigt liten sannolikhet att första gissningen man gör är korrekt.

Som doktorand har man 20% undervisning. Jag är räkneövningsledare i kvantfysiken under hela hösten, och så har jag lite andra småprojekt som innehåller undervisning. Och mer än det är det 20% kurser som man ska läsa själv under en doktorandutbildning. Jag har läst pedagogik- och etik-kurser under hösten, samt en kurs i computational physics. Rätt roligt som omväxling. Man får får går tilbaka till den där strukturerade tillvaron som man har under grundutbildningen. Och sen den största delen är då forskningen, 60%. Så det är ju det som man, det är ju en forskarutbildning. Så arbetar man på olika projekt och så avslutas de förhoppningsvis med en artikel som ska publiceras. Jag håller på att avsluta mitt andra sånt här projekt som jag haft under doktorandtiden, kommer förhoppningsvis en artikel innan jul, i närheten av nyår. Så det är väldigt roligt, det är ju lite annorlunda upplägg från grundutbildningen då man är van vid att man läser en kurs under 8 veckor sen är det klart. Det här är ett projekt som tagit mig 10 månader nästan. Under hela doktorandtiden har du har ett stort projekt, alltså ett ämnesområde, du sysslar med. Men för att det är väldigt oävreskådligt att ha en deadline fem år framåt så måste du ha mindre deadlines att jobba mot, delmål. Sen är det väldigt svårt att veta just inom teoretisk forskning vart man vill hamna, det kanske är enklare i experimentella fält där experiment tar lång tid att bygga upp.

Jag har alltid vetat att jag vill doktorera, att jag vill forska. Och då var det liksom, ja, började på F på grund av att mastersprogrammet fundamental fysik fanns här, och jag visste precis vart jag ville så därför blev den en naturlig fortsättning, jag jobbade mot det målet hela tiden. Det är en ganska stor andel av folk som går ut från F och TM som doktorerar, en större andel än från de andra programmen på Chalmers. Det är ju en utbildning som ligger lite längre från industrin än vissa andra utbildningar gör kanske. Så därför är ju liksom inte jättekonstigt att flera personer går in i den akademiska världen. Har inga exakta siffror på hur många från min årskurs som börjat doktorera men av de som tar examen skulle jag väl misstänka att det kanske ligger på 20%. Det är definitivt många jag känner som doktorerar och är väldigt nöjda med det.

De flesta blir ju konsulter, de flesta som jag känner går till konsultbolag. Det är ju väldigt vanligt med ingenjörer i allmänhet gå till konsultbolag. Någon jobbar på någon biltillverkare i München, de åker utomlands. En kompis är trainee på Eon. Folk sprider ut sig. Det är ju tyvärr så att det är sant de dom säger om att F är en väldigt bred utbildning, att man hamnar lite varstans efteråt. Det gör det väldigt svårt att säga var man kommer hamna, men å andra sidan så innebär det ju att man kan göra lite vad man vill. Positivt. Och det handlar ju mycket om vad du väljer att inrikta dig åt på mastersprogrammet och var du väljer att göra exjobbet. Om du väljer att göra exjobbet på en institution och rikta in dig mot forskning så är det en ganska naturlig väg att fortsätta och forska sen, och väljer du att göra exjobbet ute i industrin så är det ganska naturligt att du fortsätter i industrin. Min forskning är en fortsättning på mitt exjobb. Jag ville börja så fort som möjligt så det var det enklaste att bara kasta mig rätt in i det med exjobbet.