Tredje läsåret

Statistisk databehandling(7.5 hp)

Syftet med kursen är att få grundläggande kunskap om centrala och viktiga programvaror och programmeringsspråk för matematik och matematisk statistik, samt att använda dessa för att lösa konkreta problem och problemställningar.

Datastrukturer(7.5 hp)

I denna kurs lär man sig om vanliga abstrakta datatyper, datastrukturer och algoritmer, med fokus både på objektorienterade och funktionella språk.

Miljö och matematisk modellering(7.5 hp)

Kursen syfte är att inspirera och stimulera studenten att reflektera över vad en hållbar samhällsutveckling innebär, såväl i sin egen vardag som i sin framtida yrkesroll.

Kandidatarbete(15 hp)

Utförs i grupp, som ett projekt på inom matematik eller fysik. Det finns förslagna projekt som man kan välja på eller leta upp en egen handledare med ett förslag. Kandidatarbetet ger kunskaper om hur ett ingenjörsmässigt och vetenskapligt arbete utförs och ger chans till specialisering inom ett visst ämne.

Valbara kurser totalt 22.5 hp :

Strömmningsmekanik (7.5 hp)
Biochemistry and molecular biology (7.5 hp)
Reglerteknik (7.5 hp)
Parallell programmering (7.5 hp)
Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs (7.5 hp)
Olinjär optimering (7.5 hp)
Algebra (7.5 hp)
Kommunikationssystem (7.5 hp)
Databaser (7.5 hp)
Partiella differentialekvationer (7.5 hp)
Matematik och samhälle (7.5 hp)