SNF^TM Nyheter

Examinering i programmeringsteknik för äldre studenter

Den skriftliga tentamen i programmeringsteknik är numera tvådelad i en deltentamen innan jul och en i mitten av LP3.
Är man godkänd på duggan i TIN212 har man automatiskt en trea på första deltentamen och behöver endast klara den andra delen.
Är man inte godkänd på duggan behöver man klara båda deltentamen.
Laborationer påverkas inte.

Valberedningens nomineringar – Sektionsmöte lp4

Hej!

Först och främst vill vi tacka alla sökande till de alla olika föreningarna. Vårt jobb har inte varit lätt och då är det som det ska vara. Nedan följer valberedningens nomineringar, är det något som du/ni undrar över eller reagerar på speciellt så rekommenderar vi er att antingen kontaktar valberedningen via mail alternativt pratar med styret. För fullständig motivering hänvisar vi er till fokus anslagstavla.

Styret:

Ordförande: Erik Persson

Vice ordförande: Lina Hultquist

Kassör: Carl Jendle

Sekreterare: Andreas Gustaver

Skyddsombud: Erik Johansson

Informationsansvarig: Johan Winther

F6:

Sexmästare: Liam ”Alfred” Håkansson

Sexreterare: Magnus ”Gois” Fries

Kassör: Ebba ”Borta” Ekblom

Ledamöter (utan inbördes ordning): Caroline “Creo” Leontine Schröder, Felix “Fel” Augustsson, Oscar “På Riktigt” Forsman, Emma “Vinet” Nirvin, Henrik “Berget” Klein Moberg och Karin “Niwa” Hult.

Dp:

Överste: Boel Brandström

Rustmästare: Linus ”Linan” Schönbeck

Skattmästare: Johan ”Vaken” Jaxing

Ledamöter (utan inbördes ordning): Matilda ”Trippy” Hanes, Sebastian Oleszko, Julia Wennerblom, Fredrik Hallhagen, Oscar Johansson, Edvin Callisen, Alex ”Snövit” Bökmark

SNF:

Ordförande: Sofia ”Karlsson” Karlsson

Foc:

Kapten: Karl Magnus ”Ohlmanen” Mikael Fant

Auto mat pirat: Henrik ”Spanike” Söderberg

Kist väktare: Lotta Bergbom

Ledamöter (utan inbördes ordning): Adam Breitholtz, Henrik Esmaili, Carl Svensson, Per ”Schmoopy” Ljung, Markus Bertilsson

 

 

Med vänliga hälsningar,

Jakob Widebrant – Ledamot i valberedningen!

Antecknare sökes för LP3

Hej allihopa!

VBL efterlyser föreläsningsanteckningar i följande kurser med start i LP3:

  • Diskret matematik
  • Flervariabelanalys
  • Fourieranalys

Som tidigare ligger ersättningen på 250 kr för anteckningar på vanliga block (helst blanka) och 300 kr för anteckningar på Whitelines. Åtminstone ett Whitelines-block tillhandahålls gratis till den som vill använda detta.

Anteckningarna lämnas in till mig för att scannas någon gång efter tentaveckan. Självklart får du tillbaka dem när inscanningen är klar.

Kontakta veckobladerist Eric Ghassaban Kjellén på vbl@ftek.se om du vill veta mer eller redan vill anmäla intresse.

Med vänliga hälsningar,

Eric, VBL

Antecknare sökes (LP2)

Veckobladeriet (i samarbete med SNF) söker antecknare till följande kurs med start i LP2:

  • Nonlinear optimisation (TMA947)

(Även Speciell relativitetsteori och Objektorienterad programvaruutveckling kommer få nya anteckningar, men till dessa kurser har vi redan hittat antecknare.)

Precis som i förra läsperioden vill vi gärna ha anteckningar på Whitelines, och ersättningen för sådana är något högre, med 300 kr mot 250 kr för anteckningar på vanliga block. (Minst) ett Whitelines-block kommer också tillhandahållas gratis till den som väljer det alternativet.

Anteckningarna lämnas in för inskanning vid något tillfälle efter tentaveckan. Blocken får du sedan tillbaka. Du får om du vill gärna också skicka in foton av era anteckningar under läsveckorna, som då kan göras tillgängliga löpande på ftek.se.

Kontakta veckobladerist Eric Ghassaban Kjellén på vbl@ftek.se vid frågor eller för att anmäla intresse.

VBL söker antecknare

Veckobladeriet (i samarbete med SNF^TM) söker inför LP1 antecknare i följande kurser:

  • Komplex analys
  • Termodynamik (TM)
  • Linjär algebra och geometri

Vi söker alltså dig som ska läsa (om) någon av dessa kurser och som vill glädja och hjälpa sektionen med sina vackra föreläsningsanteckningar. Dessa görs sedan (som vanligt) tillgängliga för alla här på ftek.se.

Du som antecknar gör detta precis som du annars skulle ha gjort på föreläsningar och övningstillfällen. Senast i slutet av läsperioden lämnas anteckningarna in till VBL/SNF för att scannas in. Blocket/blocken får du sedan tillbaka.

Det går utmärkt att anteckna på vanliga block (helst blanka, men detta är inget krav). Den som vill får gärna också använda sig av Whitelines eller LiveScribe. (Vi jobbar på att få fram en LiveScribe-penna, men det är inte helt säkert att en sådan kommer vara tillgänglig vid kursstart.)

Kontant belöning utgår till alla antecknare. Den är något högre för anteckningar med Whitelines och LiveScribe än för “vanliga” anteckningar.

Kontakta veckobladerist Eric Ghassaban Kjellén på vbl@ftek.se om du vill veta mer, eller om du redan känner att du är intresserad.

Institutionsrådsrepresentanter sökes till Teknisk Fysik

Det finns i nuläget vakanta institutionsrådsplatser, ordinarie och suppleant för institutionsrådet på Teknisk Fysik. Vill du träffa och påverka viktiga människor? Som institutionsrådsrepresentant går man institutionsråd två gånger per termin och valet just nu kommer att gälla fram till nyår. Vill du veta mer, eller är intresserad av att söka? Kontakta oss på snf@ftek.se!

Presentation av kandidatarbeten

Nyfiken på att se någon kandidatarbetespresentation? Här finns scheman för presentationer av arbeten gjorda på  Teknisk Fysik och Fundamental Fysik! Klicka här och här.

Utbytesstudier i fysik i Mexiko!

Ett alldeles purfärskt samarbete med ett universitet i Mexiko ger nu möjligheten till utbytesstudier för fysiker. Studierna är på mastersnivå och tillgodoräknas till Chalmersexamen, och det finns stipendier för halvår- och helårsutbyte. Man läser kurser samt är med och driver ett forskningsnära projekt.

Ett översiktsblad om upplägget finns här, och utbyteshemsidan är www.mxselinnaeus.wordpress.com. Information om projekten finns här om du vill bli inspirerad. En fantastisk erfarenhet i soliga Mexiko väntar, kolla in och ansök!

Vad ska göras med pengarna?

Som ni kanske minns fick  Teknisk matematik och Teknisk fysik omdömet “Mycket hög kvalitet” i Universitetskanslerämbetets utvärdering av utbildningar för ett tag sedan. På grund av det kommer vi belönas med 7 miljoner kronor i fyra år!

Vad pengarna ska användas till är inte bestämt än, utan det är fritt fram att komma med förslag! Det enda kriteriet är att bestående värde skall fås av en temporär kostnad.

Maila era förslag till SNF på snf@ftek.se senast den 5 maj så sammanställer vi och skickar vidare.