Fantomenlogga

FARM

FARM är föreningen som skapar gränsytan där företag och studenter från Teknisk fysik och Teknisk matematik kan möta varandra, utbyta intressen, dela ambitioner och hitta karriärmöjligheter tillsammans.

FARM står för Fysikteknologsektionens Arbetsmarknadsgrupp, och vi har en egen extern hemsida på farmchalmers.se.

Joakim Sällberg

Joakim “Jazz” Sällberg
Ordförande (ordf@farm.ftek.se)

Niklas Moszczynski
Vice ordförande (vordf@farm.ftek.se)
stromg

Gustaf Ström

John “Altair” Bossér
Representant från FnollK (bosser@student.chalmers.se)

Henrik Pettersson
Ledamot - Alumniansvarig (henrpett@student.chalmers.se)