F6+asp -- F6asp

 

About F6+asp

F6's maillista för aspningen.

To see the collection of prior postings to the list, visit the F6+asp Archives. (The current archive is only available to the list members.)

Using F6+asp
To post a message to all the list members, send email to f6+asp@ftek.se.

You can subscribe to the list, or change your existing subscription, in the sections below.

Subscribing to F6+asp

Subscribe to F6+asp by filling out the following form. Du kommer att ta emot ett e-postbrev som ber dig bekräfta detta, så att inte någon annan ska kunna anmäla dig till listan mot din vilja. Detta är en privat lista, vilket betyder att en lista över e-postlistans medlemmar inte är tillgänglig för andra än dem som är medlemmar av e-postlistan.

  Your email address:  
  Your name (optional):  
  You may enter a privacy password below. This provides only mild security, but should prevent others from messing with your subscription. Do not use a valuable password as it will occasionally be emailed back to you in cleartext.

  If you choose not to enter a password, one will be automatically generated for you, and it will be sent to you once you've confirmed your subscription. You can always request a mail-back of your password when you edit your personal options.
  Pick a password:  
  Reenter password to confirm:  
  Which language do you prefer to display your messages?  
F6+asp Subscribers
(The subscribers list is only available to the list members.)

Skriv in adress och lösenord för att se listan över medlemmar:

Adress: Lösenord:   

För att ändra dina personliga inställningar för listan (till exempel distributionssätt, få lösenord skickat eller ändrat, eller avanmäla dig från listan F6+asp), skriv in din e-postadress:

Om du lät fältet stå tomt, kommer du att bli tillfrågad om din e-postadress


E-postlistan F6+asp administreras av friesm at student.chalmers.se
Administrativ sida för F6+asp (kräver inloggning)
Lista över alla e-postlistor på ftek.se

Delivered by Mailman
version 2.1.18
Programmerat i Python GNU's Not Unix Debian Powered