TM09 --

 

About TM09

To see the collection of prior postings to the list, visit the TM09 Archives. (The current archive is only available to the list members.)

Using TM09
To post a message to all the list members, send email to tm09@ftek.se.

You can subscribe to the list, or change your existing subscription, in the sections below.

Subscribing to TM09

Subscribe to TM09 by filling out the following form. Du kommer att ta emot ett e-postbrev som ber dig bekräfta detta, så att ingen annan ska kunna anmäla dig på listan mot din vilja. När du har bekräftat detta, kommer din anmälan att skickas till listans moderator för godkännande. Du kommer därefter att få moderatorns beslut skickat till dig i ett e-postbrev. Detta är också en dold lista, vilket betyder att en lista över e-postlistans medlemmar bara är tillgänglig för listadministratören.

  Your email address:  
  Your name (optional):  
  You may enter a privacy password below. This provides only mild security, but should prevent others from messing with your subscription. Do not use a valuable password as it will occasionally be emailed back to you in cleartext.

  If you choose not to enter a password, one will be automatically generated for you, and it will be sent to you once you've confirmed your subscription. You can always request a mail-back of your password when you edit your personal options.
  Pick a password:  
  Reenter password to confirm:  
  Which language do you prefer to display your messages?  
TM09 Subscribers
(The subscribers list is only available to the list administrator.)

Skriv in administratörsadress och lösenord för att se listan över medlemmar:

Administratörsadress: Lösenord:   

För att ändra dina personliga inställningar för listan (till exempel distributionssätt, få lösenord skickat eller ändrat, eller avanmäla dig från listan TM09), skriv in din e-postadress:

Om du lät fältet stå tomt, kommer du att bli tillfrågad om din e-postadress


E-postlistan TM09 administreras av styret.sekr at ftek.chalmers.se, johwin at student.chalmers.se
Administrativ sida för TM09 (kräver inloggning)
Lista över alla e-postlistor på ftek.se

Delivered by Mailman
version 2.1.18
Programmerat i Python GNU's Not Unix Debian Powered