Valberedningen -- Fysiksektionens valberedning.

 

About Valberedningen

To see the collection of prior postings to the list, visit the Valberedningen Archives. (The current archive is only available to the list members.)

Using Valberedningen
To post a message to all the list members, send email to valberedningen@ftek.se.

You can subscribe to the list, or change your existing subscription, in the sections below.

Subscribing to Valberedningen

Subscribe to Valberedningen by filling out the following form. Du kommer att ta emot ett e-postbrev som ber dig bekräfta detta, så att inte någon annan ska kunna anmäla dig till listan mot din vilja. Detta är en privat lista, vilket betyder att en lista över e-postlistans medlemmar inte är tillgänglig för andra än dem som är medlemmar av e-postlistan.

  Your email address:  
  Your name (optional):  
  You may enter a privacy password below. This provides only mild security, but should prevent others from messing with your subscription. Do not use a valuable password as it will occasionally be emailed back to you in cleartext.

  If you choose not to enter a password, one will be automatically generated for you, and it will be sent to you once you've confirmed your subscription. You can always request a mail-back of your password when you edit your personal options.
  Pick a password:  
  Reenter password to confirm:  
  Which language do you prefer to display your messages?  
  Would you like to receive list mail batched in a daily digest? No Yes
Valberedningen Subscribers
(The subscribers list is only available to the list members.)

Skriv in adress och lösenord för att se listan över medlemmar:

Adress: Lösenord:   

För att ändra dina personliga inställningar för listan (till exempel distributionssätt, få lösenord skickat eller ändrat, eller avanmäla dig från listan Valberedningen), skriv in din e-postadress:

Om du lät fältet stå tomt, kommer du att bli tillfrågad om din e-postadress


E-postlistan Valberedningen administreras av rilemark at student.chalmers.se, thegar at student.chalmers.se
Administrativ sida för Valberedningen (kräver inloggning)
Lista över alla e-postlistor på ftek.se

Delivered by Mailman
version 2.1.18
Programmerat i Python GNU's Not Unix Debian Powered