Fantomenlogga

Initiative Seminar on Quantum Technology

Den 13-15 december är det ett initiativseminarium här på Chalmers, med temat kvantteknologi. Studenter välkomnas att deltaga! Nedan är en kort sammanfattning, följ länken för mer information: www.chalmers.se/en/areas-of-advance/nano/society-industry/events/initiative_seminar_2016

Lunch och fika ingår om man registrerar sig senast 5:e december.

Quantum Technology aims at exploiting quantum physics for immensely powerful computations and simulations, to achieve ultra sensitive sensing and enhance privacy through physically secure communication. The 24 speakers, representing most aspects of this emerging field, will explain the basic ideas as well as the state-of-the art in this community. There will also be two poster sessions, where interested scientist and industry are welcome to present their work. 

 

 

 

 

Sektionsmöte LP2

Hej alla sektionsmedlemmar!
Torsdagen den 8:e december är det dags för läsårets andra sektionsmöte. Detta möte äger rum i HA1 med start klockan 16.30. Alla som närvarar under mötet får mat.
Under detta möte skall SAMO för F respektive TM, BalNgt, FnollK och FARM väljas in. Vi skall även få höra resultat från arbetsgruppen om Focus utemiljö. Preliminär föredragningslista och kallelse finner ni nedan.
Som sektionsmedlem kan man välja att lägga en motion som skall behandlas av mötet. Detta kan man göra om man vill skapa något nytt på sektionen, starta en ny förening eller har förslag på förbättringar. Om man undrar hur motionering går till, kan man maila styret på styret[at]ftek.chalmers.se. En mall för hur en motion utformas finns på https://www.ftek.se/main/dokument/.

Spideraaspning

Tisdag 15/11 anordnar Spidera krypto-workshop för potentiella aspar. Vi i Spidera hoppas innerligt att teknologer med intresse för programmering, IT, linux, eller dylikt dyker upp och har en skön och intresseväckande kväll med oss i Spidera, kanske är just du nästa nätmakare eller nätmästare för sektionen!

aspfix

Antecknare sökes (LP2)

Veckobladeriet (i samarbete med SNF) söker antecknare till följande kurs med start i LP2:

  • Nonlinear optimisation (TMA947)

(Även Speciell relativitetsteori och Objektorienterad programvaruutveckling kommer få nya anteckningar, men till dessa kurser har vi redan hittat antecknare.)

Precis som i förra läsperioden vill vi gärna ha anteckningar på Whitelines, och ersättningen för sådana är något högre, med 300 kr mot 250 kr för anteckningar på vanliga block. (Minst) ett Whitelines-block kommer också tillhandahållas gratis till den som väljer det alternativet.

Anteckningarna lämnas in för inskanning vid något tillfälle efter tentaveckan. Blocken får du sedan tillbaka. Du får om du vill gärna också skicka in foton av era anteckningar under läsveckorna, som då kan göras tillgängliga löpande på ftek.se.

Kontakta veckobladerist Eric Ghassaban Kjellén på vbl@ftek.se vid frågor eller för att anmäla intresse.

Klippta skåp

De skåp (på våning 6 & 7 Forskarhuset samt våning 5 Fysikhuset) vars buntband inte hade avlägsnats fick sina lås klippta och tömdes torsdag LV6. Detta för att frigöra skåp som inte används. Kvarlämnat innehåll i skåpen förvaras av F-styret fram till årsskiftet 16/17. Har du fått ditt skåp klippt och vill ha tillbaka dina saker, maila styret.vordf@ftek.se.

Internship at The Boston Consulting Group

banner_internship_2016

Do you love challenges and see problems as an opportunity to find solutions? Are you not only ready to make a difference but determined to make it happen?

If so, apply for a Visiting Associate position with The Boston Consulting Group in Sweden. Join our team and experience strategy consulting at its best. During a six-week internship, you’ll work alongside some of the finest minds in business from day one. This internship is a unique, challenging opportunity and a fast track to a successful career.

We grow, you grow with us. http://on.bcg.com/internship2017

Sektionsmöte LP1

Hej alla sektionsmedlemmar!
Torsdagen den 6:e oktber är det dags för läsårets första sektionsmöte. Detta möte äger rum i HA1 med start klockan 16.15. Alla som närvarar under mötet får mat.
Under detta möte skall en årskursrepresentant för ettorna väljas in i SNF. Vi skall också godkänna våra nyinvalda kommittéers verksamhetsplaner, samt godkänna verksamhets- och revisionsberättelser från föregående år.

VBL söker antecknare

Veckobladeriet (i samarbete med SNF^TM) söker inför LP1 antecknare i följande kurser:

  • Komplex analys
  • Termodynamik (TM)
  • Linjär algebra och geometri

Vi söker alltså dig som ska läsa (om) någon av dessa kurser och som vill glädja och hjälpa sektionen med sina vackra föreläsningsanteckningar. Dessa görs sedan (som vanligt) tillgängliga för alla här på ftek.se.

Du som antecknar gör detta precis som du annars skulle ha gjort på föreläsningar och övningstillfällen. Senast i slutet av läsperioden lämnas anteckningarna in till VBL/SNF för att scannas in. Blocket/blocken får du sedan tillbaka.

Det går utmärkt att anteckna på vanliga block (helst blanka, men detta är inget krav). Den som vill får gärna också använda sig av Whitelines eller LiveScribe. (Vi jobbar på att få fram en LiveScribe-penna, men det är inte helt säkert att en sådan kommer vara tillgänglig vid kursstart.)

Kontant belöning utgår till alla antecknare. Den är något högre för anteckningar med Whitelines och LiveScribe än för “vanliga” anteckningar.

Kontakta veckobladerist Eric Ghassaban Kjellén på vbl@ftek.se om du vill veta mer, eller om du redan känner att du är intresserad.

Sektionsbilen under sommaren

Under sommaren kommer det finnas begränsad möjlighet (nästintill ingen möjlighet) att hyra sektionsbilen som sektionsmedlem. Detta gäller fr.o.m. den 13/6 -2016 t.o.m. 14/8 -2016.

OBS! Bokningsschemat kommer inte att låsas då sektionsaktiva med underskrivet uthyrningsavtal fortfarande kan hyra bilen som sektionsaktiv.