Fantomenlogga

SAMO

Sektionens SAMO, eller StuderandeArbetsMiljöOmbud, finns till för att föra din talan i arbetsmiljöfrågor. Vi arbetar både med den fysiska arbetsmiljön (fungerande ventilation, tillräckliga studieplatser, hela och fungerande stolar, ljudnivå etc etc) och den psykosociala arbetsmiljön (arbetsbelastning, stress, samarbete med övriga studenter osv).

För att vi ska kunna göra vårt jobb ser vi gärna att du hör av dig till oss så fort du upptäcker att det finns brister i din arbetsmiljö. Detta kan du göra via e-post till skyddsombud[at]ftek.chalmers.se eller genom att fylla i felanmälansformuläret.

Fysikteknologsektionen har tre SAMO:

Ida Svenningsson

Ida “Sirius” Svenningsson

Why so Sirius?

Skøvde

Erik “Skøvde” Johansson

Jag kallas Skøvde och sitter som SAMO för programmet Teknisk matematik. Jag brinner för att du som student ska må så bra som möjligt och tycker att det är viktigt att även studieintensiva perioder går att kombinera med ordentlig sömn, mat och ev. fritidsintressen. Om du vill diskutera en arbetsmiljöfråga (eller något ditåt) med mig hittar du mig ibland på Focus och/eller oftast i en av våra underbara datorsalar. Min favorit är DD4. Vilken är din favorit? Maila mig!

Sofia Karlsson

Sofia Karlsson

Jag heter Sofia och är ledamot i styret och jag är också sektionens huvud-SAMO. Jag engagerar mig för att studenterna på sektionen ska ha en bra arbetsmiljö och att du ska kunna hinna med eventuella fritidsintressen med plugget. Jag brukar inte befinna mig på Focus under lunchtid och om du har någon fråga rörande arbetsmiljön är det bara att gå fram till mig. Det funkar dock bäst att maila!

SAMO väljs in varje år på sektionsmötet i läsperiod 2.