Fantomenlogga

Sektionen

 

Sektionen

Fysikteknologsektionen består av studenterna på Chalmersprogrammen Teknisk Fysik och Teknisk Matematik. Det är en ideell organisation som tar tillvara nämnda studenters intressen samt representerar dem gentemot högskolan.

Kommittéer

Kommittéerna är de mest aktiva föreningarna på sektionen. Deras medlemmar väljs in av sektionsmötet och de sitter i allmänhet ett år.

Funktionärer

Sektionens funktionärer fyller en specifik funktion på sektionen. De består ofta av ett fåtal personer och väljs in årligen av sektionsmötet.

Intresseföreningar

Intresseföreningarna på sektionen skiljer sig från kommittéer och funktionärer i att de sköter sina egna inval.