Fantomenlogga

Boka Focus

Du måste vara inloggad för att kunna boka Focus. Om du inte är sektionsmedlem kan du kontakta Rustmästaren.

Focus mittendel

https://www.ftek.se/

Available Appointments on 18 Okt

  All day1 space available

Focus bardel

Som GU-student kan du bara boka Focus – bardel på helgen. (Om inget annat är överenskommet innan med Rustmästare/Hilbertansvarig)

https://www.ftek.se/

Available Appointments on 18 Okt

  All day1 space available

Hilbert

Som Fysikteknologsförening eller phaddergrupp kan du bara boka Hilbert på helgen.

https://www.ftek.se/

Available Appointments on 18 Okt

  All day1 space available