Fantomenlogga

SNFTM

SNFTM är Fysikteknologsektionens studienämnd.

Vi finns här för din skull. Vi arbetar för att du och dina klasskamrater ska få en så bra utbildning som möjligt, att kurserna ska hålla en bra kvalitet och att du ska trivas med dina föreläsare, räkneövningsledare och klasskamrater.

Varje läsvecka har SNF möte på tisdag klockan 12.00 i Donatorn och alla sektionsmedlemmar är välkomna för att komma att lyssna eller yttra sig.

vicska

Victor “Wåhfflan” Wåhlstrand Skärström
Ordförande (snf.ordf@ftek.se)

Victor leder SNFTM:s arbete, företräder sektionen i Utbildningsutskottet och företräder studienämnden i Styret. Han sitter i F:s programråd och är tillsammans med vice ordförande den yttersta kontakten med programansvariga i utbildningsfrågor.

Johan “Wello” Winther
Vice ordförande (snf.vordf@ftek.se)

Johan är vice ordförande och ansvarar för sociala arrangemang. Han agerar även suppleant åt Victor.

sjoskar

Oskar “Gurkan” Sjökvist

Oskar har hand om SNFTM :s pengar.

Gabriella “Bella” Grenander
Sekreterare (snf.sekr@ftek.se)

Gabriella för protokoll på SNFTM :s möten.

Eric Ghassaban Kjellén
Veckobladerist (vbl@ftek.se)

Eric är veckobladerist. Om du har gamla tentor som du vill ha upplagda på veckobladeriet eller känner att något saknas där kan du maila honom. Eric söker ständigt nya föreläsningsantecknare, så om du har har för vana att anteckna på alla föreläsningar, kontakta gärna honom.

Niklas Moszczynski
Kandidatansvarig (snf.kand@ftek.se)

Niklas ansvarar för att utse kursutvärderare på kandidatnivå.

bjoj

Björn Johansson
Masterssansvarig (snf.master@ftek.se)

Björn har hand om utvärdering på masternivån. Han representerar också studienämnden i F:s masterenhet, en grupp som granskar och bevakar de associerade masterprogrammens utbildning.

festis

Lina “festis” Hultquist
Matchef

SNFTM bjuder ofta på god mat vid sina arr, Lina ansvarar för  den.

Helena Andersson
Årskursrepresentant (ÅK1)

Helena är årskursrepresentant och agerar som en brygga mellan SNFTM och årskurs 1.