Fantomenlogga

Styret

Det är vi som är F-Styret. Vi består av kärnstyret och de sex ordföranderna för Fysikteknologsektionens kommittéer och SNF. Det är vi som har det övergripande ansvaret, tar hand om det dagliga arbetet samt ser till att sektionen fungerar. Kärnstyret väljs in av sektionsmötet i LP4.

Sebastian Bergström

Sebastian “Sebastian Bergström” Bergström
Som ordförande är det jag som är sektionens ansikte utåt. Detta innebär att jag representerar sektionen mot högskolan och omvärlden i stort. Dessutom leder jag möten och håller koll på att arbetet går åt rätt håll.
tannerp

Pernilla Tanner
Som vice ordförande agerar jag ofta kontakt mot sektionens kommittéer och föreningar för att de ska kunna utföra sina åligganden på bästa sätt.  Det är också jag som hoppar in vid tillfällen då ordföranden inte kan närvara.
Lotta

Lotta "Lejon" Bergbom
Likt de flesta kassörer är det jag som arbetar fram en budget och sedan försöker se till att denna följs. Bokföring och allmän kvittohantering hör också till mina uppgifter. Jag finns även som stöd för övriga föreningars kassörer i deras arbete.
Gustav Lindwall

Gustav “"Gustav Lindwall"” Lindwall
Jag är sektionens sekreterare och har därmed ansvar för protokollförande och annat pappersarbete, men även för distribution av information till sektionens medlemmar. Det är också jag som organiserar sektionsmöten och ser till att formalia kring stadgar och reglemente följs.
Sofia Karlsson

Sofia Karlsson
Som ledamot i styret är jag bland annat är ansvarig för sektionens vecka och för masterstudenterna på sektionen. Jag är också studerandearbetsmiljöombud (SAMO) vilket innebär att jag tillsammans med två andra SAMO ansvarar för den fysiska samt psykosociala arbetsmiljön på sektionen.
vicska

Victor “Wåhfflan” Wåhlstrand Skärström
Ordförande SNFTM

Erik Jansson
Ordförande FARM
Margar

Martin “Ruski Patruski” Gardfjell
Ordförande Djungelpatrullen
rebsven

Rebecca “Välta” Svensson
Ordförande F6
stilda

Tilda “Thelia” Sikström
Ordförande FnollK
För att nya studenter på sektionen ska bli välkomnade, ansvarar jag för planerandet och arrangerandet av mottagningen tillsammans med resten av FnollK. Jag representerar FnollK i styret.

Agrin Hilmkil
Ordförande Focumateriet